Algemeen

Om u optimaal te helpen, hebben de advocaten van Mythra zich verregaand gespecialiseerd in het fiscaal recht. Mythra kan u bijstaan bij elke fiscale vraag, van advies tot rechtszaak en van vennootschapsbelasting tot BTW.

Contact

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, neem gerust contact met ons op.

Contacteer ons

Voor wie

Onze cliënten zijn zowel particulieren als ondernemingen, entiteiten actief in de sociale en publieke sector, alsook diverse andere dienstverleners zoals (niet-fiscale) advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen, belastingconsulenten, accountants en bedrijfsrevisoren.

Ondanks dit divers cliënteel is het engagement van Mythra om u vanaf het eerste gesprek op een persoonlijke, discrete en proactieve wijze te assisteren. De kwaliteit van ons werk evenaart die van (inter)nationale topadvocatenkantoren, maar door de wijze waarop Mythra georganiseerd is, kunnen wij u bijstaan tegen een competitief ereloon.

Fiscale materies

Mythra biedt bijstand in de volgende fiscale materies:

 • Fiscaal advies
 • Fiscale planning
 • Fiscale bijstand bij fusies en overnames en andere vormen van reorganisaties en (vastgoed)projecten
 • Fiscale bijstand bij controles
 • Fiscale procedure – administratieve fase
 • Fiscale procedure – burgerrechtelijke en strafrechtelijke geschillenbeslechting
 • Fiscale bemiddeling en fiscale regularisatie
 • Aanvragen van rulings
 • Vermogensplanning
 • Opleidingen ten behoeve van management en/of personeel
 • Review van aangiften en implementatie van advies en/of structuren
 • Etc.

Vormen van bijstand

De bijstand van Mythra kan verschillende vormen aannemen, maar is steeds aangepast aan uw persoonlijke situatie. Zo kan u op ons een beroep doen voor onder meer:

 • Adviesverlening en fiscale planning (memoranda, presentaties etc.)
 • Second opinions
 • Aanvragen van fiscale rulings
 • Opstellen of nazicht van overeenkomsten
 • Bijstand tijdens onderhandelingen
 • Fiscale due diligence
 • Bijstand in rechte (administratief, burgerrechtelijk en strafrechtelijk)
 • Regularisaties
 • Verzorgen van opleidingen en seminaries
 • Etc.

Fiscale disciplines

De advocaten van Mythra zijn verregaand gespecialiseerd en verlenen enkel bijstand in fiscale materies. Zij kunnen u evenwel bijstaan in elke fiscale discipline:

 • Inkomstenbelastingen (personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting niet-inwoners)
 • BTW
 • Registratiebelasting
 • Erfbelasting
 • Fiscale procedure
 • Fiscaal strafrecht
 • Lokale en regionale belastingen (gemeente- en provinciebelastingen, zoals belasting op tweede verblijven, leegstandsheffing, taks op oppervlaktewateren etc.)
 • Europees en internationaal fiscaal recht
 • Diverse rechten en taksen (rechten op geschriften, beurstaks, taks op de verzekeringsverrichtingen etc.)
 • Taks tot vergoeding van de successierechten (patrimoniumtaks)
 • Etc.

Ruim netwerk

Mythra onderhoudt goede contacten met diverse andere dienstverleners, waaronder (niet-fiscale) advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, accountants, belastingconsulenten en bedrijfsrevisoren, maar is en blijft onafhankelijk. Ook kunnen wij contacten verzorgen in het buitenland bij andere fiscale en niet-fiscale dienstverleners. Daardoor kan Mythra u in contact brengen met de juiste personen en u geïntegreerde oplossingen aanbieden, maar steeds rekening houdend met uitsluitend uw belangen en aspiraties. Zo bent u zeker dat uw dossier steeds in goede handen is.

Contact

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, neem gerust contact met ons op.

Contacteer ons