Fiscale bondgenoot van andere dienstverleners

Als juridische professional of cijferberoeper wordt u soms geconfronteerd met fiscale vragen waarbij u zich mogelijk niet comfortabel voelt. In dergelijk geval kan u de fiscale aspecten van uw dossier in alle gemoedsrust aan ons toevertrouwen.

Contact

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, neem gerust contact met ons op.

Contacteer ons

Advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders

Als juridische professional wordt u geconfronteerd met een breed spectrum aan vragen, waaronder ook vragen van fiscale aard. Het fiscaal recht is echter een complex en snel evoluerend gegeven, met als gevolg dat u zich mogelijk niet comfortabel voelt om in deze materie te adviseren of bij te staan in een administratieve of gerechtelijke procedure. Tegelijk wenst u wel de relatie met uw cliënt te behouden en te waarborgen.

Mythra focust uitsluitend op fiscaal recht. Wij overleggen op voorhand met u en maken duidelijke afspraken omtrent de draagwijdte van onze samenwerking. Wij kunnen op de achtergrond meelezen, samen met u uw cliënten bedienen, dan wel de fiscale aspecten van het dossier volledig zelfstandig behartigen, in onderaanneming dan wel rechtstreeks.

Accountants, belastingconsulenten en bedrijfsrevisoren

Als cijferberoeper staat u uw cliënten bij met hun boekhoudkundige, fiscale en andere verplichtingen. Daarnaast verleent u ook advies op het vlak van boekhouding, vennootschapsrecht en fiscaliteit en assisteert u uw cliënten bij fiscale controles.

Sommige fiscale topics behoren mogelijk niet tot uw dagelijkse praktijk waardoor u het comfort wenst dat iemand u hierbij assisteert. In dat geval kunnen de advocaten van Mythra helpen. Mythra stelt zich complementair en ondersteunend op ten aanzien van uw dienstverlening én met de nodige flexibiliteit. Zo kunnen wij een nazicht verrichten van adviezen, rulings of bezwaarschriften vanuit procedureel en/of inhoudelijk perspectief, evenals second opinions en/of risicoanalyses opleveren.

Ook op het vlak van fiscale procedure kunnen wij u assisteren en besteden daarbij de nodige aandacht aan de recente rechtspraak en administratieve praktijk. Naast assistentie bij een fiscale controle of fiscale visitatie, kunnen wij de belangen van uw cliënten voor de hoven en rechtbanken verdedigen. Wij hebben een bijzondere expertise op het vlak van fiscaal strafrecht en fiscale regularisaties. Voor een meer uitgebreid overzicht van onze dienstverlening op vlak van procedure kan u hier klikken.

Wij verzorgen ook opleidingen en trainingen ten behoeve van uw cliënten en/of personeel.

Ten slotte kunnen de advocaten van Mythra u ook assisteren indien u als cijferberoeper zelf het voorwerp uitmaakt van een fiscaal (straf)onderzoek of vordering inzake aansprakelijkheid.

Contact

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, neem gerust contact met ons op.

Contacteer ons