Specifieke sectoren

De fiscaliteit van de social profit en publieke sectoren verschilt sterk van de klassieke ondernemingsfiscaliteit. Ook de fiscaliteit inzake vastgoed, IT, technologie en innovatie vragen een doorgedreven expertise. Mythra heeft deze ervaring in huis en stelt deze graag aan u ter beschikking.

Contact

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, neem gerust contact met ons op.

Contacteer ons

Social profit sector

Ziekenhuizen, rusthuizen, NGO’s, kerkelijke instellingen, (I)VZW’s en (publieke en private) stichtingen vormen een belangrijk onderdeel van onze economie. Niet alleen zorgen zij voor significante tewerkstelling, maar worden zij ook geconfronteerd met schaarse middelen zodat zij gedwongen worden efficiënt met hun middelen om te springen.

Het toegenomen belang van deze sector vertaalt zich bovendien in een verhoogde aandacht van de fiscus. Steeds meer actoren in de social profit sector maken het voorwerp uit van een fiscale controle. Ook leidt de druk op de financiering ertoe dat actoren uit de sociale sector meer en meer op zoek gaan naar optimalisaties en besparingen op het vlak van fiscaliteit. Gelet op de verhoogde aandacht van de fiscus voor deze sector is een preventief nazicht van de fiscale positie sterk aan te bevelen en vermijdt dit onaangename verrassingen in het kader van een fiscale controle. Voorkomen is steeds beter dan genezen. Desgevallend kunnen de fiscale gevolgen van een verrichting voorafgaandelijk worden bevestigd in een ruling van de Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken.

De fiscaliteit van de social profit sector verschilt sterk van de klassieke ondernemingsfiscaliteit en vraagt daarom een doorgedreven expertise van fiscale adviseurs. De advocaten van Mythra kunnen u, actief in de sociale sector, onder meer assisteren in volgende materies:

 • Assistentie bij een administratieve of gerechtelijke procedure
 • Nazicht en bepaling van uw belastingpositie, evenals het fiscaal statuut van een nieuwe of bestaande entiteit
 • De ontwikkeling van (al dan niet) commerciële activiteiten en het spanningsveld tussen de rechtspersonenbelasting en de vennootschapsbelasting (inclusief “filialisering”)
 • Vrijwillige of gedwongen overgang van de rechtspersonenbelasting naar de vennootschapsbelasting
 • Herstructureringen (fusie, overname, splitsing, ontbinding etc.)
 • De fiscale gevolgen van financiering of samenwerking met (al dan niet) commerciële spelers
 • De specifieke toepassing van de BTW(-vrijstellingen)
 • Vrijstellingen en verminderingen inzake registratie- en erfbelasting
 • Het bekomen van een vrijstelling inzake onroerende voorheffing
 • Uw verplichtingen op het vlak van roerende voorheffing en bedrijfsvoorheffing
 • Alternatieve verloning (extralegale voordelen)
 • Vrijwilligerswerk
 • De ficheverplichting voor dienstverleners, bestuurders, bedrijfsleiders, artsen etc.
 • Lokale en regionale belastingen
 • Patrimoniumtaks
 • Etc.

Publieke sector

De verschillende overheden (federale overheid, gewesten, gemeenschappen, provincies, steden en gemeenten, OCMW’s) heffen zelf belastingen, maar hebben daarnaast ook een eigen belastingplicht. Ook hun intern en extern verzelfstandigde agentschappen (zoals AGB’s, APB’s, intercommunales, zorgbedrijven etc.) en overheidsbedrijven zijn belastingplichtig.

De publieke sector ontsnapt daarom evenmin aan het oog van de fiscus. Bovendien wordt deze sector geconfronteerd met een sterk evoluerende fiscaliteit. Zo werd in de loop van de laatste jaren het fiscaal statuut van intercommunales gewijzigd. Er wordt ook vaker gecontroleerd op het vlak van BTW. Ook ontstond er een polemiek inzake de inkomsten uit concessies en GSM-masten.

De fiscaliteit van de publieke sector verschilt sterk van de klassieke ondernemingsfiscaliteit en vraagt daarom een doorgedreven expertise van fiscale adviseurs. De advocaten van Mythra kunnen u, actief in de publieke sector, onder meer assisteren in volgende materies:

 • Assistentie bij een administratieve of gerechtelijke procedure
 • Nazicht en bepaling van uw belastingpositie, evenals het fiscaal statuut van een extern verzelfstandigd agentschap (EVA)
 • De ontwikkeling van (al dan niet) commerciële activiteiten en het spanningsveld tussen de rechtspersonenbelasting en de vennootschapsbelasting
 • Herstructureringen (verzelfstandiging, fusie, overname, splitsing, ontbinding etc.)
 • De fiscale gevolgen van financiering of samenwerking met (al dan niet) commerciële spelers (bijvoorbeeld PPS-projecten en DBFM(O))
 • De specifieke toepassing van de BTW(-vrijstellingen)
 • Vrijstellingen en verminderingen inzake registratie- en erfbelasting
 • Het bekomen van een vrijstelling inzake onroerende voorheffing
 • Uw verplichtingen op het vlak van roerende voorheffing en bedrijfsvoorheffing
 • Alternatieve verloning (extralegale voordelen)
 • De ficheverplichting voor dienstverleners en personeel
 • Roerende voorheffing op inkomsten uit markten, terrassen, uitstallingen, concessies etc.
 • Het fiscaal regime van inkomsten uit GSM-masten
 • Lokale en regionale belastingen
 • Etc.

IT, technologie en innovatie

Ondernemingen actief in de sector van IT, technologie en innovatie hebben op het vlak van fiscaliteit bijzondere aandachtspunten. Daarnaast voorziet de fiscale wetgeving in talrijke incentives die de fiscale last kunnen beperken.

De advocaten van Mythra kunnen u, onderneming actief in IT, technologie en innovatie, onder meer assisteren in volgende materies:

 • Assistentie bij een administratieve of gerechtelijke procedure
 • Fiscale kwalificatie van inkomsten uit software en technologie (royalty, meerwaarde of winst)
 • Onderbrengen van uw IP in een vennootschap, dan wel aanhouden als natuurlijke persoon
 • Fiscale screening van overeenkomsten met klanten, onderaannemers en werknemers
 • Aftrek voor innovatie-inkomsten
 • Investeringsaftrek
 • Alternatieve verloning (extralegale voordelen en vergoeding als royalty)
 • Vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers
 • Bijzonder regime van “Young Innovative Company”
 • Etc.

Vastgoed

De advocaten van Mythra beschikken over een uitgebreide ervaring en kennis op het vlak van vastgoedfiscaliteit.

Wij kunnen zowel de vastgoedprofessional als particulier, ondernemer of overheid assisteren in volgende materies:

 • Assistentie bij een administratieve of gerechtelijke procedure
 • Fiscale kwalificatie van inkomsten uit vastgoed (divers inkomen versus beroepsinkomen)
 • Investeren in vastgoed via vennootschap of als natuurlijke persoon
 • Problematiek share deal versus asset deal
 • Financiering van vastgoedprojecten
 • Pre- en post-acquisition structuring
 • Fiscale due diligence
 • Erfpacht, opstal en vruchtgebruik
 • Leasing en sale & lease back
 • De fiscale gevolgen van financiering of samenwerking met (al dan niet) commerciële spelers (bijvoorbeeld PPS-projecten en DBFM(O))
 • Het bekomen van een vrijstelling inzake onroerende voorheffing
 • Lokale en regionale belastingen (bijvoorbeeld belasting tweede verblijven)
 • Belgische fiscale gevolgen van buitenlands vastgoed en time shares
 • Etc.

Contact

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, neem gerust contact met ons op.

Contacteer ons