Vermogensplanning en familiale onderneming

Elke burger heeft vragen over de planning van zijn of haar vermogen. Die vragen worden niet alleen beantwoord op basis van kennis en ratio, maar ook op grond van familiewaarden en emotie. Alleen dan kan vermogensplanning u gemoedsrust brengen.

Gemoedsrust met discretie

Hoe belegt u best uw vermogen? Hoe beveiligt u uw vermogen wanneer u huwt of hertrouwt? Is het interessant om vastgoed aan te kopen via een vennootschap? U wil investeren in een buitenverblijf of permanent verhuizen naar het buitenland? U wil uw familiebedrijf overlaten? U wilt uw kinderen een steuntje in de rug geven zonder zelf in de problemen te komen? Iemand onterven, kan dat?

De fiscale advocaten van Mythra hebben de expertise om u optimaal bij te staan bij dit soort vragen. Tegelijk waarborgt hun statuut als advocaat u de nodige discretie en onafhankelijkheid. Hun ervaring zorgt er dan weer voor dat zij rekening kunnen houden met uw persoonlijke en familiale dynamiek. Mythra denkt samen mét u, niet voor u, en zorgt zo voor een op maat gesneden en persoonlijk advies.

Eens uw fiscale strategie werd bepaald, zorgt Mythra ook voor de effectieve implementatie daarvan. Wij onderhouden hiervoor uitstekende contacten met diverse andere dienstverleners, waaronder notarissen en accountants, maar blijven onafhankelijk. Daardoor kan Mythra u in contact brengen met de juiste personen en u geïntegreerde oplossingen aanbieden, maar steeds rekening houdend met uitsluitend uw belangen en aspiraties.

Ook voor de verdere opvolging kan u bij Mythra terecht. Vermogensplanning is immers een dynamisch gegeven. Uw familiale situatie en voorkeuren kunnen door de tijd heen veranderen.

Ruling

Gemoedsrust betekent ook zekerheid. Deze zekerheid kan u bekomen met een ruling bij de Dienst voor Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken. Bij die Dienst kan u terecht om de fiscale gevolgen van uw project of persoonlijke situatie voorafgaandelijk te bespreken. De uiteindelijke uitkomst – de ruling – bindt de fiscale administratie. Zo bent u zeker wat de gevolgen zullen zijn op fiscaal vlak van uw plannen en komt u later niet voor onaangename verrassingen te staan. Mythra heeft een ruime ervaring in het aanvragen van zulke rulings.

Gunststelsel voor de overdracht van familiale ondernemingen en familiale vennootschappen

Vlaanderen zet in op familiebedrijven. Het Vlaamse Gewest heeft daarom een bijzondere regeling in het leven geroepen voor de overdracht van familiale ondernemingen en  familiale vennootschappen met als doel bedrijfsleiders actief aan te zetten om na te denken over hun opvolging.

Concreet vertaalt dit zich in een vrijstelling van schenkbelasting voor het schenken van deze familiale ondernemingen en -vennootschappen en in een verlaagd tarief in de erfbelasting voor de vererving van deze ondernemingen en vennootschappen.

Om van deze gunstregimes te kunnen genieten, moeten diverse voorwaarden worden vervuld. Aan sommige van deze voorwaarden moet gedurende een langere periode worden voldaan. Dit vereist daarom een zorgvuldige planning en regelmatige opvolging, zodat tijdig kan worden bijgestuurd indien nodig.

Fiscale regularisatie

Sinds 1 augustus 2016 is het opnieuw mogelijk om een fiscale regularisatie aan te vragen bij het Contactpunt voor Regularisaties. Vanaf 2017 zou het ook mogelijk worden om de erfbelasting (successierechten) te regulariseren via de Vlaamse Belastingdienst. Mythra assisteert bij de regularisatie van onder meer (buitenlandse) vermogens, buitenlandse structuren of offshore constructies.

Contact

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, neem gerust contact met ons op.

Contacteer ons