Herkwalificatie door de door de Europese Verordening 883/2004 aangeduide bevoegde staat: België past zijn standpunt aan!

De Europese Verordening 883/2004 heeft tot hoofddoel om één bevoegde staat aan te duiden in situaties waarin er “gelijktijdige tewerkstelling” is.

In het verleden volgde België (als een van de weinige landen) de leer van de “niet-herkwalificatie”. Dit betekende dat de kwalificatie gegeven door de lidstaat waar de werkzaamheden werden verricht, overgenomen werd. Dit had belangrijke (financiële) gevolgen daar bijvoorbeeld een bestuurder die in meerdere staten actief was, en die op grond van de determineringsregels van de Verordening aan de Belgische sociale zekerheidswetgeving onderworpen was, deels aangesloten was aan de sociale zekerheidswetgeving voor werknemers (RSZ) en deels aan de sociale zekerheidswetgeving voor zelfstandigen (RSVZ). Met het gewijzigde standpunt komt daar nu een einde aan. Alle vennootschapsmandatarissen zullen als gevolg daarvan op dezelfde manier behandeld worden ten aanzien van het Belgische sociaalzekerheidsrecht: indien België de heffingsbevoegde lidstaat is, zal België hen steeds aanzien als beoefenaars van een zelfstandige activiteit, en dit ongeacht of zij hun mandaten in België of in andere lidstaten uitoefenen, en ongeacht de kwalificatie die in die andere lidstaat aan de uitoefening van dat bestuursmandaat gegeven wordt.

Voor verdere info klik hier