Invoering van fiscale aftrek voor innovatie-inkomsten

De ministerraad heeft op 2 december een voorontwerp van wet goedgekeurd teneinde de fiscale aftrek voor innovatie-inkomsten in te voeren.

In overeenstemming met het BEPS-actieplan van de OESO zal de aftrek voor innovatie-inkomsten de aftrek voor octrooi-inkomsten vervangen, volgens de wet van 3 augustus 2016. De aftrek zal voortaan niet meer berekend worden op bruto, maar op netto-inkomsten.

Om de competitiviteit van het regime te behouden ondanks de beperkingen opgelegd door de OESO, zal de aftrek uitgebreid worden tot:

  • Kwekersrechten
  • Weesgeneesmiddelen
  • Data-exclusiviteit
  • Marktexclusiviteit
  • Auteursrechtelijk beschermde computerprogramma’s

Het tarief van de aftrek wordt opgetrokken tot 85% en de niet-gebruikte aftrek kan worden overgedragen. Het voorontwerp voorziet de mogelijkheid om de aftrek reeds toe te passen vanaf de aanvraag van het intellectueel eigendomsrecht.

Het wordt verwacht dat de betrokken wet nog voor het jaareinde zal worden gestemd en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het nieuwe regime zou retroactief van toepassing worden per 1 juli 2016.

Dit nieuwe regime vormt een belangrijke fiscale incentive voor de sector van IT, technologie en innovatie. Indien u hierbij vragen heeft, aarzel dan niet om ons te contacteren.