Kamercommissie Financiën keurt tax shelter voor games industrie goed

De Kamercommissie Financiën en Begroting heeft woensdag 6 februari de uitbreiding van de tax shelter naar de games industrie (bijna unaniem) goedgekeurd. Daarmee is de laatste rechte lijn ingezet naar de goedkeuring in de plenaire Kamer.

De Belgische games sector kijkt met argusogen naar deze nieuwe maatregel. Het mogelijke belang ervan is dan ook groot:

  • investeerders die aan het standaard tarief van de vennootschapsbelasting zijn onderworpen, kunnen, bij EURIBOR 0, een nettorendement realiseren van 8,46% over een periode van (doorgaans) 18 maanden;
  • de maatregel geldt voor investeringen in de EER, maar wordt geboost voor uitgaven in België. Jobcreatie en groei van de Belgische games sector zijn geen ijdele doelen;
  • het imago van België als talent pool voor de games industrie wordt onderstreept en krijgt alle kansen om te groeien.

De maatregel

De tax shelter, die al langer bestond voor vennootschappen die investeren in audiovisuele en cinematografische werken, is vorig jaar nog uitgebreid naar podiumkunsten.

De maatregel bestaat erin dat een Belgische onderneming (of een buitenlandse onderneming, die in België een zgn. ‘vaste inrichting’ heeft) in ruil voor een investering in films, tv-series, opera’s, musicals, dans- of theatervoorstellingen, een vermindering van de belastbare basis krijgt. Deze vermindering kan, afhankelijk van de geattesteerde fiscale waarde van de tax shelter, en van de gereserveerde winst van het belastbare tijdperk, oplopen tot 356% van de geïnvesteerde bedragen (met een absoluut maximum van 750.000 EUR). Dit betekent een fiscaal netto rendement van 5,30% van het geïnvesteerde bedrag.

Daarnaast mag de productievennootschap een financieel rendement betalen op de stortingen die de investerende onderneming in het kader van de tax shelter doet. Het rendement mag gaan tot het gemiddelde van het tarief EURIBOR 12 maanden van de laatste dag van elke maand van het kalenderhalfjaar dat voorafgaat aan de storting, verhoogd met 450 basispunten.

Een succesverhaal

De maatregel heeft zijn effect niet gemist: volgende cijfers (gepubliceerd op https://belgiumfilm.be/film-financing/tax-shelter) spreken voor zich:

  • In de periode van 2003 tot en met 2016 werden via de ‘tax shelter’-maatregel meer dan 2.000 audiovisuele werken gefinancierd voor een bedrag van meer dan 1,4 miljard EUR;
  • In 2017 hebben 3.200 investeerders via de ‘tax shelter’-maatregel 154 miljoen EUR geïnvesteerd in audiovisuele werken.

(Binnenkort) dus ook voor de games industrie?

De Belgische games sector kent nog geen erg lange traditie, maar heeft niettemin haar sporen al verdiend. Bovendien staat er een pool van getalenteerde jongelui klaar om de wereld te veroveren. De productie van een game is echter niet goedkoop, wordt bovendien steeds duurder en de return on investment kan op zich laten wachten. De nodige financiering vinden is momenteel wellicht de grootste kopzorg van elke (startende) Belgische game developer.

Daar past de uitbreiding van de tax shelter naar de games industrie nu ongetwijfeld een mouw aan. De verwachting dat de Belgische games sector hiermee een stevige plaats zal innemen in deze miljardenbusiness – op vandaag groter dan de film- en muziekindustrie samen! – is hoog. En dat de maatregel zal leiden tot ondernemen, jobcreatie en een tempering van de brain drain van talent van eigen bodem naar het buitenland, mag iedereen op hopen.

Mythra kreeg reeds verschillende vragen vanuit de games industrie. Voor alle duidelijkheid is deze maatregel nog geen wet. Vooreerst moet er op Belgisch niveau nog een goedkeuring komen in de plenaire zitting van de Kamer. Vervolgens moet ook Europa nog haar fiat aan de maatregel geven. Echter, aangezien vergelijkbare systemen bestaan in het Verenigd Koninkrijk en Finland, wordt het verwacht dat de tax shelter binnenkort ook onze Belgische game developers kan ondersteunen.

In Fiscale Actualiteit nr. 6 van 2019 verscheen hieromtrent een bijdrage van onze collega Hendrik Putman.

Mythra is erg gefocust op de fiscaliteit van Industry 4.0, en heeft ruime praktische ervaring met fiscale incentives voor creativiteit én innovatie. Contacteer ons gerust voor meer info of praktische ondersteuning.