Mythra organiseert een seminariereeks inzake aansprakelijkheid van cijferberoepers in samenwerking met Group S

Na een eerste zeer goed onthaalde seminariereeks inzake fiscale visitatie, slaan Group S en Mythra dit voorjaar opnieuw de handen in elkaar.

Tijdens deze seminariereeks geeft Sophie Lippens van Mythra praktische tips om uw aansprakelijkheid, als cijferberoeper, te beperken. Cijferberoepers maken zich immers zorgen over hun toenemende aansprakelijkheid, en terecht. De fiscale regels worden immers steeds complexer. Een verkeerde inschatting kan dus zware gevolgen hebben. Adviseurs worden vaker persoonlijk aansprakelijk gesteld zowel door hun cliënten als door de overheid. Er liggen bovendien verschillende wetsvoorstellen op tafel, die strengere sancties beogen voor adviseurs die aan ‘agressieve fiscale planning’ doen. Deze raadgevers worden ook geconfronteerd met een ruime aansprakelijkheid op het vlak van meldingsplicht bij de WCO en de antiwitwaswetgeving.

Sophie zal dit thema vanuit een praktische invalshoek benaderen. Praktijkvoorbeelden over de volgende aansprakelijkheden komen aan bod:

  • Deontologische aansprakelijkheid
  • Burgerrechtelijke aansprakelijkheid
  • Strafrechtelijke aansprakelijkheid

Het tweede luik van elk seminarie wordt verzorgd door Life Plan Pensionplanners, en handelt over actuele topics inzake aanvullend pensioen.

Het volledige programma en informatie om in te schrijven vindt u op de website van Group S.

Deelname is gratis en aanwezigen kunnen een attest bekomen van het BIBF of IAB.