De rulingdienst heeft zich voor het eerst uitgesproken over het belastingregime van meerwaarden op bitcoins (ruling nr. 2017.852, 5 december 2017) en komt in het concrete geval tot het besluit dat de meerwaarden niet belastbaar...

De Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken (kortweg de “rulingdienst” of “rulingcommissie”) wordt geleid door het zogenaamde “college”. Dat college is samengesteld uit minstens drie en hoogstens zes leden die worden aangesteld voor een duur...

De laatste jaren zet de Dienst voor Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken (“DVB”) expliciet in op open communicatie met de belastingplichtige. Dit blijkt onder meer uit de publicatie van de jaarverslagen en ontwerpaanvragen. De DVB...