U steekt veel tijd en energie in de ontwikkeling van apps en games. U heeft ongetwijfeld veel vragen omtrent onder andere de bescherming van IP, contractenrecht en fiscaliteit. FlandersDC (in samenwerking met VOKA, het Innovatiecentrum, Leuven...

Smartphone applicaties zijn big business. Wie actief is in het ontwikkelen of commercialiseren van apps wordt evenwel geconfronteerd aan een waaier van vragen omtrent onder andere de bescherming van IP, contractenrecht en ook fiscaliteit. Hoog tijd...

De ministerraad heeft op 2 december een voorontwerp van wet goedgekeurd teneinde de fiscale aftrek voor innovatie-inkomsten in te voeren. In overeenstemming met het BEPS-actieplan van de OESO zal de aftrek voor innovatie-inkomsten de aftrek voor...