Rulingcommissie lanceert eigen nieuwsbrief

De laatste jaren zet de Dienst voor Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken (“DVB”) expliciet in op open communicatie met de belastingplichtige. Dit blijkt onder meer uit de publicatie van de jaarverslagen en ontwerpaanvragen. De DVB trekt nu deze positieve lijn door met de publicatie van een eigen nieuwsbrief.

De DVB geeft aan dat de periodieke nieuwsbrief tot doel heeft om de standpunten van de Dienst sneller te publiceren zodat de belastingplichtigen en hun raadgevers up-to-date geïnformeerd blijven. Het jaarverslag van de DBV wordt immers telkens maar met de nodige vertraging gepubliceerd, nadat het werd overgemaakt aan de Kamer. Het laatste gepubliceerde jaarverslag van de DBV (jaarverslag van 2015) dateert alweer van augustus 2016.

De eerste editie van de nieuwsbrief werd gepubliceerd op 27 maart 2017 en is terug te vinden onder de tab “kennisgeving” in de rubriek “adviezen en nieuwsbrieven” op de website van de DVB (www.ruling.be). Net zoals het geval is bij het jaarverslag, bevat de nieuwsbrief niet alleen een overzicht van aanvragen waarin een gunstige beslissing werd genomen, maar ook gevallen waarin niet gunstig over een aanvraag werd beslist, zelfs indien men gebruik maakte van de zogenaamde “prefiling-procedure”. Er zijn ook berichten inzake regularisatie en inzake de werking en het personeelsbestand van de DVB in de nieuwsbrief terug te vinden.

De volledige inhoud van de eerste editie van de nieuwsbrief vindt u hier. Onder de aanvragen waaraan een gunstig gevolg werd gegeven, vinden we onder andere enkele beslissingen inzake de kaaimantaks en een beslissing inzake DBI en de behandeling van de meerwaarden op aandelen m.b.t. de taxatievoorwaarde voor participaties in Servische dochtervennootschappen. Onder de ongunstige beslissingen vinden we een onder meer geval terug over de regeling inzake auteursrechten m.b.t. de studie, het ontwerp, de vervaardiging en de commercialisering van landbouwapparatuur en -machines.

Dit initiatief van de DVB is lovenswaardig omdat het de transparantie in de werking van de DBV vergroot en fiscale raadgevers toelaat rekening te houden met de meest recente trends in hun adviesverlening. Dit komt de rechtszekerheid alleen maar ten goede. Afwachten wat de volgende editie van de nieuwsbrief zal brengen.