Rulingdienst opnieuw operationeel

De Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken (kortweg de “rulingdienst” of “rulingcommissie”) wordt geleid door het zogenaamde “college”. Dat college is samengesteld uit minstens drie en hoogstens zes leden die worden aangesteld voor een duur van vijf jaar. Hun kandidatuur is hernieuwbaar (art. 2 van het Koninklijk van 13 augustus 2004).

José Vilain, voormalig kabinetsmedewerker van Elio Di Rupo, was in het verleden lid van het college. Nadat zijn hernieuwde kandidatuur werd afgewezen, vocht hij de benoeming van de drie Franstalige collegeleden aan bij de Raad van State. De Raad van State oordeelde in een arrest van 28 april 2017 dat de benoeming van de drie Franstalige collegeleden inderdaad onvoldoende gemotiveerd was en vernietigde daarom de benoeming van Véronique Tai, Serge Riga en Matthieu Bataille.

De vernietiging had tot gevolg dat de rulingdienst niet langer rechtsgeldig kon samenzitten om rulingaanvragen al dan niet goed te keuren. Daarover ondervraagd in de Kamercommissie Financiën, bevestigde minister Johan Van Overtveldt wel de mogelijkheid om nog steeds rulingaanvragen in te dienen, in afwachting dat het college opnieuw voltallig zou zijn. Die aanvragen worden onderzocht door de medewerkers van de rulingdienst, zodat een beslissing kan worden genomen zodra het college opnieuw operationeel is (Integraal Verslag Kamercommissie Financiën, 10 mei 2017, nr. CRIV 54 COM 659, 22).

De regering diende daarom de hele procedure te herhalen, inclusief een nieuwe oproep tot kandidaten (verschenen in het Belgisch Staatsblad op 10 mei 2017) en examens. Deze procedure werd nu afgerond en daaruit zijn dezelfde drie namen naar voor gekomen.

Hoewel dit niet blijkt uit het persbericht werd de benoeming van Véronique Tai, Serge Riga en Matthieu Bataille op de ministerraad van vrijdag 30 juni 2017 bekrachtigd. De rulingdienst is opnieuw operationeel en kan dus terug beslissingen nemen over de ingediende rulingaanvragen.