Brigitte Lievens

Advocaat-counsel

Direct+32 53 89 36 71

Mobiel+32 478 40 16 02

E-mailbrigitte@mythra.be

Bio

Brigitte Lievens is advocaat-counsel bij Mythra Fiscale Advocaten. Zij gaat samen met het Mythra team voor maatwerk, flexibiliteit, snelheid en korte  communicatielijnen.

Zij is reeds meer dan 20 jaar gespecialiseerd in de fiscale aspecten van arbeidsgerelateerd inkomen en de diverse vormen van alternatieve vergoedingen, zowel voor werknemers als voor bestuurders en bedrijven, zowel in een nationale als een internationale context.

Als specialist personenbelasting (PB) en belasting van niet-inwoners (BNI) inzake arbeidsinkomen kan zij u niet alleen adviseren betreffende het fiscaal regime van bezoldigingspaketten en de optimalisatie ervan (voordelen alle aard, aandelenopties, pensioenplannen etc.) maar kan ze ook de nodige begeleiding en advies geven met betrekking tot werknemers en bestuurders in internationale tewerkstellingssituaties, zowel in inbound als outbound situaties. Zij begeleidt ook ondernemingen bij het aanwerven van high level professionals die het zogenaamde “expat statuut” (bijzonder taxatieregime voor buitenlandse kaderleden) kunnen verkrijgen. Naast advisering in deze specifieke materie zorgt zij ook voor de implementatie, zoals het indienen van aanvragen tot voorafgaande beslissing (ruling), het indienen van een aanvraag tot het bekomen van het expat statuut, het voorbereiden en indienen van aangiften PB en BNI voor fysieke personen etc.

Binnen Mythra is Brigitte hét aanspreekpunt voor vragen en dossiers die verband houden met “Taxation of income from business or profession”.

Brigitte heeft ook ervaring in het coachen van HR-medewerkers die geen of weinig juridische en/of fiscale basiskennis hebben. Opleidingssessies op maat in kleine groepjes kunnen een wereld van verschil maken binnen uw onderneming. Het resultaat is onmiddellijk en duurzaam, de HR-dienst kan op korte tijd foutenmarges reduceren en performanter werken.

Voorafgaand aan het vervoegen van het groeiende team advocaten bij Mythra, is Brigitte meer dan 20 jaar verbonden geweest aan de Balie van Brussel en is zij actief geweest bij diverse toonaangevende (fiscale) advocatenkantoren. Voor ze Mythra vervoegde was ze bijna 14 jaar verbonden aan kantoor Tiberghien. Van in het begin van haar carrière als advocaat heeft zij intensief samengewerkt met advocaten gespecialiseerd in het arbeidsrecht, zodat haar fiscale bijstand steeds rekening hield met het sociale zekerheidsrecht en het arbeidsrecht. Dat maakt dat zij de fiscaliteit van het arbeidsinkomen waar nodig vanuit een bredere invalshoek kan beoordelen.

Brigitte studeerde eerst Licentiaat Handels- en Financiële Wetenschappen, Specialisatie Fiscale Wetenschappen, aan de Economische Hogeschool St. Aloysius Brussel (EHSAL Brussel – Magna cum laude, 1989). Zij was nadien werkzaam als Assistent Fiscaal Recht aan dezelfde instelling.

Vanuit haar interesse voor fiscaal recht startte ze in 1991 nog aanvullend rechtenstudies aan de Vrije Universiteit Brussel en behaalde ze in juni 1996 haar diploma van Licentiaat in de Rechten aan de VUB (magna cum laude).

Brigitte startte haar stage als advocaat in oktober 1996 en werd toegelaten tot de Balie van Brussel op 1 oktober 1999.

Brigitte maakte deel uit van de stichters van BePLA (Belgian Pension Lawyers Association) en was er, van de start in 2009 tot februari 2019, schatbewaarder.

Brigitte publiceert geregeld over haar voorkeursdomeinen in fiscale tijdschriften en doceert aan de Fiscale Hogeschool te Brussel (cursus “Fiscale aspecten van grensoverschrijdende tewerkstelling”).

In haar vrije tijd houdt Brigitte ervan samen te zijn met haar gezin, familie of vrienden. Competitiesporten (zoals zwemmen en basket) en toneel hebben plaats gemaakt voor het meer recreatieve werk. Fietsen, wandelen en reizen nemen daarom vlot de rest van haar vrije tijd in beslag.

Professionele ervaring & lidmaatschap
 • Advocaat Balie Dendermonde (maart 2019 – heden)
  • Advocaat-counsel Mythra Advocaten
 • Advocaat Balie Brussel (oktober 1996 – februari 2019)
  • Diverse kantoren: De Bandt, Van Hecke & Lagae (nadien Linklaters), Loyens, Huysmans Trenité Van Doorne, Claeys & Engels, Tiberghien (gedurende 14 jaar)
 • Assistent Fiscaal Recht EHSAL Brussel (1989 – 1996)
 • Stichtend lid BePLA (Belgian Pension Lawyers Association)
  • Schatbewaarder (2009 – februari 2019)
 • Docent aan de Fiscale Hogeschool Brussel (cursus “Fiscale aspecten van grensoverschrijdende tewerkstelling”, onderdeel van het vak Internationaal Fiscaal Recht (2015 – heden)
 • Lid van het HR Committee AmCham Belgium
 • Docent Personenbelasting in diverse post-universitaire opleidingen en aanvullende beroepsopleidingen zoals de Ehsal Management School; Graduaatsopleiding Fiscaliteit – Brugge Business School, KVABB, Infotopics, FHS, BVPI, alsook “inhouse” bij bepaalde cliënten
Opleiding
 • Licentiaat in de Rechten, Vrije Universiteit Brussel (VUB) (1996), met grote onderscheiding
 • Licentiaat Handels- en Financiële Wetenschappen – Specialisatie Fiscale Wetenschappen, Economische Hogeschool St. Aloysius Brussel (EHSAL Brussel) (1989), met grote onderscheiding
 • Wetenschappelijke B, Sint-Jozefinstituut, Aalst (1984)
Publicaties

Belangrijkste publicaties

 • Handboek Fiscaal Recht, Tiberghien (Kluwer), (co-)auteur van de delen inzake Personenbelasting (aftrekbare kosten, pensioenen), Belasting van niet-inwoners en Bedrijfsvoorheffing (van 2005 tot 2018)
 • Diverse artikels omtrent fiscaliteit en sport in de gespecialiseerde tijdschriften “SupPORT en diens opvolger “Sport & Strategie” (tussen november 2012 en mei 2015) zoals:
  • November 2012: “Fiscaliteit voor de VZW : rechtspersonenbelasting of vennootschapsbelasting”;
  • Mei 2013: “Alternatieve verloning via een aanvullend pensioen. Ook voor sporters interessant (samen met Katrien Bollen)
  • December 2013: “Ik ga op reis en ik neem mee… Over het belang van een goede sponsorovereenkomst”
  • Maart 2014: “Van Smartphone tot exclusieve sporttrofee: Hoe worden voordelen van alle aard belast?” (samen met Katrien Bollen)
  • Juni 2014: “Zijn de buitenlandse inkomsten van professionele wielrenners belastbaar in België? Over de toepassing van dubbelbelastingverdragen”.
  • December 2014: “Wanneer is een vrijwilliger echt een vrijwilliger?” (samen met Renate Geens)
  • Mei 2015: “Sportlui met een internationale actieradius. Met of zonder vennootschap, maakt het enig verschil?” (samen met Katrien Bollen)
 • Belastingalmanak Personenbelasting, Standaard Uitgeverij, co-auteur; jaarlijkse uitgave (2002-2008)
 • Een dreigende lucht boven het Belgisch pensioenlandschap, door Brigitte Lievens en Koen Van Duyse, Fiscoloog Internationaal 272, 30 juli 2006
 • ‘Mobiele’ werknemers : welke Staat is heffingsbevoegd ? door Brigitte Lievens en Gunther Valkenborg, Fiscoloog Internationaal 271, 30 juni 2006
 • De never-ending story van artikel 364ter WIB 1992?, Noot bij REA Bergen van 20 oktober 2005, TFR 298, 15 maart 2006
 • Expat News, auteur van artikels en lid van het Redactiecomité, 1996-2001, 2003-2005
 • Aandelenopties en de beëindiging van de arbeidsrelatie. “Bespreking van recente rechtspraak inzake opzeggingsvergoeding en enkele aanverwante problemen”, Koen Hermans en Brigitte Lievens, Oriëntatie, april 2004
 • Accountancy en Fiscaliteit, Standaard Uitgeverij; freelance (co-)auteur (1999-2001)
 • De Gids voor Accountants en Bedrijfsrevisoren (co-auteur van1989 tot 2001)
 • Fiscus en Sport, Fiscale Wenken, Ced. Samsom, 2000 (herwerking van licentiaatsverhandeling)
 • Aftrek van bedrijfsverliezen in de vennootschapsbelasting, Economisch en Sociaal Tijdschrift, UFSIA, 1991
 • Licentiaatsverhandeling EHSAL : “De fiscus in de sport : medespeler of tegenspeler?”, 1988-1989
Seminaries

Belangrijkste onderwijsopdrachten en lezingen

 • Docent aan de Fiscale Hogeschool Brussel (cursus “Fiscale aspecten van grensoverschrijdende tewerkstelling”, onderdeel van het vak Internationaal Fiscaal Recht (2015 – heden)
 • Docent Personenbelasting in diverse post-universitaire opleidingen en aanvullende beroepsopleidingen zoals de Ehsal Management School; Graduaatsopleiding Fiscaliteit – Brugge Business School, KVABB, Infotopics, FHS, BVPI, alsook “inhouse” bij bepaalde cliënten
 • Gastspreker op het colloquium “Sport en Fiscaliteit” op 1 december 1995, georganiseerd door het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité en de Belgische vereniging van Sportjuristen