Hendrik Putman

Advocaat-vennoot

Direct+32 53 89 35 64

Mobiel+32 476 81 57 11

E-mailhendrik@mythra.be

Bio

Hendrik Putman is advocaat-vennoot bij Mythra fiscale advocaten. Hij staat zowel Belgische als buitenlandse particulieren, KMO’s, familiale ondernemingen en multinationals bij inzake personenbelasting, vennootschapsbelasting, belasting niet-inwoners, roerende en onroerende voorheffing. Hendrik adviseert bij overnames en reorganisaties (o.m. fiscale “due diligence”, screening van overeenkomsten etc.), verdedigt de belangen van zijn cliënten in administratieve procedures en assisteert hen bij het bekomen van rulings. Hij vertegenwoordigt zijn cliënten eveneens voor de hoven en rechtbanken.

Als adviseur van verscheidene (I)VZW’s, stichtingen, ziekenhuizen en publieke overheden (steden, gemeenten, provincies, OCMW’s, AGB’s, APB’s, intercommunales etc.) heeft hij een bijzondere expertise opgebouwd met betrekking tot de fiscaliteit van de social profit en publieke sector. Hij heeft een ruime ervaring inzake de rechtspersonenbelasting, de verhouding tussen de rechtspersonenbelasting en de vennootschapsbelasting en herstructureringen en samenwerkingsvormen in deze sectoren (o.m. PPS).

Ook heeft Hendrik talrijke cliënten actief in de sector van IT, technologie en innovatie, die hij adviseert omtrent de fiscaliteit inzake IP (o.m. fiscale kwalificatie van inkomsten), aftrek voor innovatie-inkomsten en de andere fiscale incentives die België rijk is.

Hendrik studeerde in 2007 af met grote onderscheiding aan de Universiteit Gent. Tijdens zijn rechtenstudies bracht hij een jaar door aan University of Glasgow. Na zijn studies rechten vervolmaakte hij in 2008 met onderscheiding een specialisatieopleiding fiscaal recht aan de Université libre de Bruxelles. In datzelfde jaar werd hij lid van de balie Brussel en startte hij zijn carrière als advocaat op het fiscaal departement van het internationale advocatenkantoor Baker & McKenzie te Brussel. In 2012 maakte hij de overstap naar het fiscaal departement van Laga, waar hij tot eind 2016 actief was.

Ook academisch is Hendrik actief. Hij is sinds 2014 gastdocent aan de Hogeschool Gent, in de opleiding BaNaBa toegepaste fiscaliteit. Daarnaast is hij sinds 2014 extern jurylid in de opleiding Fiscalist van Syntra West te Kortrijk en doceert hij de cursus vennootschapsbelasting in dezelfde opleiding te Brugge. Ten slotte publiceert hij ook regelmatig omtrent actuele fiscale topics.

Eind 2016 bundelde hij de krachten met Sophie en David om samen het fiscaal advocatenkantoor Mythra op te richten.

In zijn vrije tijd geniet Hendrik van reizen, sleutelen aan computers en quality time met zijn echtgenote en zoontje, Jules.

Wenst u meer te weten over Hendrik, klik dan hieronder

Professionele ervaring & lidmaatschap
 • Advocaat Balie Dendermonde (december 2016 – heden)
  • Advocaat-vennoot Mythra Advocaten
 • Advocaat Balie Brussel (2008 – 2016)
  • Advocaat Laga Brussel (2012 – 2016)
  • Advocaat Baker & McKenzie Brussel (2008 – 2011)
 • Lid van de International Fiscal Association (2008 – heden)
Opleiding
 • Master de spécialisation en droit fiscal, Université libre de Bruxelles (2008), met onderscheiding
 • Master in de rechten, Universiteit Gent (met Erasmus aan de University of Glasgow, VK) (2007), met grote onderscheiding
 • Latijn-Wiskunde, Sint-Hendriks- en Zusters Maricolen Instituut, Deinze (2002)
Publicaties

2018

 • H. Putman, “Roerende inkomsten verkregen door RPB-plichtige: wie is schuldenaar van RV?”, Fisc. Act. 2018, afl. 18, p. 8-9
 • H. Putman & E. Burssens, “Fiches voor erelonen betaald aan artsenpools: terug naar af?”, Fisc. Act. 2018, afl. 12, p. 2-5
 • D. Mussche & H. Putman, “Meerwaarden op bitcoins: een fiscaal dubbeltje op drie kanten?”, Fisc. Act. 2018, afl. 2, p. 1-5

2017

 • H. Putman, “Honoraria die ziekenhuizen betalen aan artsenpools: wat met de fiches?”, Fisc. Act. 2017, afl. 27, p. 1-4

2016

 • H. Putman, “Cassatie bevestigt : lage waardering activa is geen ‘uitzonderingsgeval’”, Fiscoloog 2016, afl. 1483, p. 8-10
 • H. Putman & D. Mussche, “De gevolgen van filialisering door een VZW”, Fisc. Act. 2016, afl. 15, p. 4-9
 • M. Henderikx, D. Mussche & H. Putman, “Frans verschil in behandeling dividenden strijdig met Europees recht”, Fiscoloog Internationaal 2016, afl. 386, p. 4-8

2015

 • H. Putman & J. Vanhecke, “Verkrijging activa beneden marktwaarde: altijd, soms of nooit onmiddellijke winsterkenning?”, TFR 2015, afl. 484, p. 575-590
 • K. Debrier & H. Putman, “Fiscale bepalingen Programmawet”, Expertise News 2015, afl. 490, p. 17-20

2014

 • H. Putman & D. Mussche, “Meer- en minderwaarden op aandelen in de vennootschapsbelasting” in Fiscaal Praktijkboek Directe Belastingen 2014-2015, Mechelen, Wolters-Kluwer 2014, p. 125-206
 • H. Putman & M. De Belie, “Navordering van ‘RV’ in de rechtspersonenbelasting : drie jaar”, Fiscoloog 2014, afl. 1405, p. 7-11
 • H. Putman, “Doorgerekende minderwaarden op aandelen : ook beroepshof verwerpt aftrek”, Fiscoloog 2014, afl. 1395, p. 4-7
 • K. Debrier en H. Putman, “Uitspraak over twee voor de vastgoedsector fundamentele kwesties”, Expertise News 2014, afl. 479, p. 21-23
 • M. Van Gils en H. Putman, “Geen overdracht van verliezen bij ‘filialisering’ volgens minister”, Fiscoloog 2014, afl. 1387, p. 10-12
 • H. Putman, “Verkrijging volledig om niet : evenmin waardering aan werkelijke waarde” Fiscoloog 2014, afl. 1382, p. 8-9
 • H. Putman en T. Van De Ginste, “Over het momentum van aftrekbaarheid van minderwaarden op aandelen bij faillissement of vereffening”, TFR 2014, afl. 459, p. 340-344
 • H. Putman, “Verkrijging (gebouw) om niet : steeds boeken aan historische kostprijs ?”, Fiscoloog 2014, afl. 1378, p. 1-5
 • M. Van Gils en H. Putman, “Begrip ‘bedrijfstak’: perspectief inbrengende vennootschap toch relevant?”, Fiscoloog 2014, afl. 1375, p. 6-9
 • C. Ysebaert, H. Putman en M. Tempelaere, “DBV België/China – Nieuw dubbelbelastingverdrag met China toch al van toepassing vanaf 1 januari 2014”, Int. Fisc. Act., afl. 2, p. 1-7

2013

 • C. Ysebaert, H. Putman en J. Vanhecke, “Thin cap: Europese Investeringsbank geen ‘besmette’ verkreger (meer)”, Fiscoloog 2013, afl. 1366, p. 9-10
 • H. Putman en J. Vanhecke, “De verkrijging van activa beneden marktwaarde – Fallaces enim sunt rerum species”, TFR 2013, afl. 449-450, p. 805-858
 • H. Putman, “Waardering activa verkregen beneden marktwaarde: baanbrekend arrest”, Fiscoloog 2013, afl. 1356, p. 1-4
 • Bijdragen in Hoofdstuk 7 inzake Fiscaliteit van Autonome Gemeentebedrijven in het Handboek Verzelfstandiging & Samenwerking (losbladig werk) uitgegeven door Politeia, i.s.m. G. Vercruysse en F. Heirbaut (2013)
 • K. Debrier en H. Putman, “Rulingcommissie laat haar licht schijnen over anti-misbruikbepaling”, Expertise News 2013, afl. 466, p. 19-20

2012

 • J. Coessens, H. Putman en J. Vanhecke, “Hof van Justitie laat overdracht niet-benutte DBI-aftrek bij moeder-dochterfusie wel toe”, Fisc. Act. 2012, afl. 38, p. 4-7

2010

 • G.Bombeke en H. Putman, “Changes to Participation Exemption Regime Take Effect”, Tax Notes Int’l 2010, p. 318

2009

 • A. Huyghe en H. Putman, “Is een doorfacturatie van kosten voor een aandelenoptieplan door een buitenlandse moedervennootschap aan een in een ander land gevestigde dochtervennootschap in hoofde van deze laatste aftrekbaar als beroepskost?”, TFR 2009, afl. 370, p. 878-885
 • A. Huyghe en H. Putman, “Liefdadigheid zonder grenzen?”, TFR 2009, afl. 364, p. 583-588
 • H. Putman en M. Isenbaert, “Actualiteiten Hof van Justitie – Directe belastingen”, TFR 2009, afl. 359, p. 330-332
Seminaries

2018

 • Special Fiscale knelpunten VZW’s – praktijkanalyse fiscale problematieken VZW’s, Gent en Laakdal, Kennisateliers, 15 en 29 maart 2018
 • Aandachtspunten voor VZW’s inzake directe belastingen, Oostkamp, KVABB, 30 januari 2018

2017

 • Haal fiscaal voordeel uit je intellectuele eigendomsrecht, Leuven, 24 april 2017, i.s.m. Flega, Voka Vlaams-Brabant, Agentschap Innoveren en ondernemen, Leuven Mindgate, Flanders DC en Innovatiecentrum

2016

 • Bent u voorbereid op een fiscale controle? De fiscus op bezoek, Lier, 9 november 2016 en Leuven, 30 november 2016, i.s.m. Group S
 • Public Private Partnership. New tax developments, Realty, Brussel, 24 mei 2016
 • De ficheverplichting in de Praktijk, Gent, Gastcollege Hogeschool Gent, 1 maart 2016

2015

 • Fiscale Aandachtspunten voor Stichtingen inzake directe belastingen, Belgisch Netwerk van Stichtingen, Brussel, 19 maart 2015

2014

 • Introductie tot de rechtspersonenbelasting, Gent, Gastcollege Hogeschool Gent, 20 november 2014

2013

 • Meer- en minderwaarden op aandelen in de vennootschapsbelasting, Brussel, Fiscale Hogeschool, 14 november 2013
 • De lusten en lasten van de BTW/RPB-wetgeving voor de VZW’s en de stichtingen, Brussel, Deloitte & Laga, 19 juni 2013