Nico Demeyere

Advocaat-counsel

Direct+32 53 89 35 60

E-mailnico@mythra.be

Bio

Nico is advocaat-counsel bij Mythra Fiscale Advocaten. Hij staat in het bijzonder voor een efficiënte dienstverlening en een cliëntgerichte en pragmatische aanpak.

Hij is reeds meer dan 20 jaar gespecialiseerd in ondernemingsfiscaliteit en focust op verrekenprijzen (transfer pricing) en innovatie fiscaliteit.

De toenemende globalisering maakt dat bedrijven vrij snel geconfronteerd zullen worden met prijszetting tussen verbonden ondernemingen in diverse landen. Binnen internationale fora is er een toegenomen aandacht voor de problematiek van verrekenprijzen. Vanuit de basisprincipes van internationale fiscaliteit en verrekenprijzen zoekt Nico naar praktische oplossingen die vanuit (internationaal) fiscaal oogpunt verdedigbaar zijn. Hij helpt cliënten met het beperken van fiscale risico’s verbonden aan verrekenprijzen.

Er bestaan diverse fiscale incentives voor innovatieve ondernemingen. Vanuit een omschrijving van de business case onderzoekt Nico welke fiscale incentives van toepassing kunnen zijn. Vervolgens wordt een berekening en aanpak voorgesteld die aansluit met de business en vertrekt vanuit de gegevens die bij de cliënt beschikbaar zijn in de boekhouding of management reporting.

Voorafgaand aan het vervoegen van het groeiende team advocaten bij Mythra, is Nico meer dan 15 jaar verbonden geweest aan de Balie van Brussel en is hij actief geweest bij diverse toonaangevende advieskantoren en fiscale advocatenkantoren.

Nico studeerde eerst rechten (KU Leuven, 1999). Hij genoot ook nog een aanvullend postgraduaat bedrijfskunde (KU Leuven, 2010).

Nico startte zijn carrière bij een internationaal advieskantoor in 2000 en was daar voornamelijk actief in het departement verrekenprijzen en fusies en overnames. In 2005 trad hij toe tot de balie om actief te worden binnen een fiscaal advocatenkantoor waar hij bezig was met ondernemingsfiscaliteit in de ruime zin. Geleidelijk aan groeide zijn interesse voor internationale verrekenprijzen en innovatiefiscaliteit. Zijn aanvullende studies bedrijfseconomie zijn ook nuttig om de fiscale advisering te kunnen afstemmen op de business context.

Nico publiceert geregeld over zijn voorkeursdomeinen in fiscale tijdschriften.

In zijn vrije tijd is Nico graag bezig met sport en speelt hij piano. Hij heeft jazz academie gedaan en als er tijd voor is speelt hij soms mee in bands.

Professionele ervaring & lidmaatschap
 • Vrijgestelde Leuvense Overkoepelende Kringen Organisatie (1999)
 • Senior consultant PriceWaterhouse Coopers (2000 – 2005)
 • Fiscaal advocaat Tiberghien Advocaten (2005 – 2019)
 • Bestuurslid provinciale kring Ekonomika Alumni West-Vlaanderen
 • Lid aan de balie West-Vlaanderen
Opleiding
 • Klein Seminarie Roeselare, Wetenschappelijke B – 1988-1994
 • Kandidaat in de rechten, Katholieke Universiteit Leuven, afdeling Kortrijk (1994-1996)
 • Licentiaat in de Rechten, Katholieke Universiteit Leuven (1999).
Publicaties
 • “De Raad van State heeft kritiek op de nieuwe ruling procedure”, Fisc. Act., 2002, nr. 24
 • “Rechtspersonenbelasting – RPB aangifte aj. 2002 in Staatsblad”, Fisc. Act., 2002, nr. 26
 • “De rulingcommissie en de anti-misbruik bepaling “, Fisc. Act., 2002, nr. 28
 • “Overzicht rechtspraak anti-misbruik bepaling”, Fisc. Act., 2003, nr. 27
 • “Overzicht rechtspersonenbelasting 2003”, Fisc. Act., 2003, nr. 31
 • “Overzicht gepubliceerde rulings 1999-2001 – deel 2: reorganisaties”, Fisc. Act., 2003, nr. 34
 • “Geen verliesverrekening met voordelen uit buitenland”, Fisc. Act., 2003, nr. 38
 • “Inkoop eigen aandelen – anti-misbruik bepaling niet van toepassing bij proportionele inkoop ?”, Fisc. Act., 2003, nr. 40
 • “Hof van beroep herkwalificeert huur … in huur”, Fisc. Act., 2004, nr. 15
 • “Nieuwe rulingprocedure – deel 2: rulings over rechtmatige financiële en economische behoeften”, Fisc. Act., 2004, nr. 25
 • “Ook Brugge herkwalificeert vruchtgebruik in huur”, Fisc. Act., 2004, nr. 26
 • “Eerste cassatierechtspraak over artikel 344, §1”, Fisc. Act., nr. 18, 1-2;
 • “Artikel 207: ook bedrijfseconomische verantwoording is van belang”, Fisc. Act., 2005, nr. 20, 1-3;
 • “Hof van Justitie doet verrassende uitspraak in D-zaak – Dubbelbelastingverdragen blijven bilateraal”, Fisc. Act., 2005, nr. 27, 2-4;
 • “Overzicht rechtspersonenbelasting aanslagjaar 2005″, Fisc. Act., 2005, nr. 36, 4-8;
 • “Cassatie: nieuwe vlag moet zelfde lading dekken”, Fisc. Act., 2005, nr. 39, 1-3;
 • “Anti-rechtsmisbruikbepaling: Fiscus mag tussenvennootschap niet negeren”, Fisc. Act., nr. 4, 1-2
 • “Grensoverschrijdende verliescompensatie: arrest Marks & Spencer”, Fisc. Act., 2006, nr. 6, 6-9
 • “Geen herkwalificatie vruchtgebruik, zegt Bergens hof”, Fisc. Act., 2006, nr. 24, 1-2
 • “Jaaroverzicht RPB aj. 2006”, Fisc. Act., nr. 35, 8-11
 • “[anti-rechtmisbruikbepaling] Hof te Luik volgt eerste cassatierechtspraak, Fisc. Act., 2007, nr. 6, 4-7
 • “Cassatie: fiscus moet fiscale motieven voor reorganisatie aantonen”, Fisc. Act., 2008, afl. 2, 1-3
 • “Antwerps hof van beroep verwerpt standpunt fiscus over minimumbelasting”, Fisc. Act., 2013, afl. 2, 1-4
 • “Artikel 207, tweede lid WIB 1992: onduidelijkheid blijft na cassatiearrest”, TFR 2016, nr. 507, 739-742
 • “Nieuw belastingverdrag met Japan houdt rekening met BEPS-rapporten”, Fiscoloog Internationaal 2017, nr. 401, 1-5
 • “Belgische fiscaliteit. Aftrek voor innovatie-inkomsten” in X., M-Commerce, Intersentia, Antwerpen, 2017, 163-175
 • The International Law Review, Transfer Pricing (Belgian chapter), Law Business Research Ltd., London, 2018, 18-28
 • “Aftrek voor innovatie-inkomsten (en vrijgestelde innovatie-inkomsten)” in Liber Amicorum Rik Deblauwe,, Knops Publishing, Herentals, 2018, p. 263-281
 • Redactie hoofdstuk “met inkomstenbelasting gelijkgestelde belastingen” in alle edities van het Handboek Fiscaal Recht Tiberghien 2006 – 2019