Petra Gabriël

Advocaat-vennoot

Direct    +32 53 89 35 67
E-mail    petra@mythra.be

BIO

Petra Gabriël is advocaat-vennoot bij Mythra fiscale advocaten. Petra adviseert familiebedrijven en particulieren bij het uitwerken van hun vermogens- en successieplanning in de ruime zin (zoals huwelijksvermogensrecht, giften, schenkingen, testamenten en controlestructuren).  In dit kader zorgt zij niet enkel voor de voorbereiding van de nodige documenten, zoals (notariële) akten, pacte adjoints, contracten, (familie)charters enz., maar staat zij ook in voor de aanvraag van attesten of begeleidt zij het bekomen van een rulingbeslissing.

Petra staat ook cliënten bij in erfrechtelijke geschillen en bepleit in het licht hiervan zo nodig hun zaak voor de hoven en rechtbanken.
In haar advisering hanteert zij een multidisciplinaire aanpak door zowel de fiscale als de burgerrechtelijke aspecten onder de loep te nemen.

Bij het adviseren van familiebedrijven is het voor Petra primordiaal de uitdagingen van de familiale ondernemer te begrijpen en aan te voelen om deze vervolgens om te zetten in praktische en werkbare oplossingen. Als vertrouwenspersoon van ondernemende families staat Petra hen bij het regelen van de overdracht van het bedrijf naar de volgende generatie en het vrijwaren van het familiale patrimonium.

Voor ze Mythra vervoegde had Petra haar eigen onafhankelijke kantoor en maakte in het licht daarvan de overstap naar de balie te Dendermonde. Voor de start van haar eigen kantoor eind 2015 deed zij ervaring op bij twee grote Brusselse advocatenkantoren. Bij het kantoor Monard-D’Hulst was ze hoofdzakelijk actief in de fiscale procedurepraktijk. In 2010 maakte ze vervolgens de overstap naar het fiscale kantoor Tiberghien, waar ze zich uitsluitend toelegde op vermogens- en successieplanning en zich hier verder in bekwaamde.

Petra behaalde haar rechtendiploma aan de Vrije Universiteit Brussel waar ze in 2006 met onderscheiding afstudeerde. Terwijl ze haar eerste stappen in de advocatuur zette, behaalde ze haar master na masterdiploma in de fiscaliteit (Vrije Universiteit Brussel, 2009, met grote onderscheiding).

Petra is auteur van verscheidene artikels over fiscaliteit en vermogens- en successieplanning in het bijzonder.

In haar vrije tijd bakt Petra graag taarten en koekjes met haar dochtertje Lise-Marie of verwent ze haar kleinste oogappel, Maurice. Ze kan echt genieten van koken voor en met familie of vrienden of het drinken van een goed glas wijn samen met haar echtgenoot Pieter. Rust vindt ze bij het lezen van een boek of in goed gezelschap richting de horizon zeilen.

Professionele ervaring & lidmaatschap
 • Advocaat Balie Dendermonde (december 2015 – heden)
  • Advocaat-vennoot Mythra Advocaten (september 2018 – heden)
  • Advocaat-vennoot Advocatenkantoor Ducartis (december 2015 – september 2018)
 • Advocaat Balie Brussel (2006 – 2015)
  • Advocaat Tiberghien Brussel (2010 – december 2015)
  • Advocaat Monard D’Hulst Brussel (2007-2010)
  • Advocaat Bontinck & Partners Brussel (2006-2007)
Opleiding
 • Master na master fiscaliteit, Vrije Universiteit Brussel (2009), met grote onderscheiding
 • Master in de rechten, Vrije Universiteit Brussel (2006), met onderscheiding
 • Latijn-Moderne Talen, Regina Caelilyceum, Dilbeek (2001)
Publicaties

2018

 • P. GABRIËL, “Verrekenschuld bij een optioneel finaal verrekenbeding (wederom) aanvaard”, noot onder Antwerpen 3 januari 2017, Cahiers Bericht aan Notariaat, Rechtspraakberichten 2017, 190-208.

2017

 • P. GABRIËL, “Feitelijke samenwoning voor de toepassing van de erfbelasting blijft een (soms moeilijke) feitenkwestie”, Nieuwsbrief Successierechten 2017/11, 1.
 • P. GABRIËL, “Verrekenschuld bij een optioneel finaal verrekenbeding (wederom) aanvaard”, noot onder Antwerpen 3 januari 2017, RABG 2017, afl. 9, 699.

2016

 • P. GABRIËL, “Frankrijk op de vingers getikt: regeling schenkingen en legateren aan buitenlandse goede doelen van vóór 30 december 2014 schendt Europees vrij verkeer van kapitaal”, Nieuwsbrief Successierechten 2016/9, 1.
 • Interview in Netto bij De Tijd, “Moeilijker om familiebedrijf gratis over generaties heen te schenken”, 16 januari 2016.
 • P. GABRIËL. “Opinie. De nieuwe omzendbrief over de Vlaamse gunstregeling voor de overdracht van familiebedrijven”. VIP 2016/1, 42.

2015

 • A. VAN GEEL, E. VAN GOIDSENHOVEN, M. GIJBELS, N. LAUWENS, R. ABIUSO en P. GABRIËL, “Boek III. Erf- en registratiebelasting. Registratie- en successierechten. Hypotheek- en griffierechten” in X., Tiberghien. Handboek voor fiscaal recht 2015-2016, Band 2, Mechelen, Kluwer, 2015, 1029-1397.
 • Interview in Netto bij De Tijd, “Nieuwe regels voor schenken en erven van familiebedrijf”, 21 maart 2015.

2014

 • R. ACKERMANS, R. ABIUSO en P. GABRIËL, “Boek III. Successierechten” in X., Tiberghien. Handboek voor fiscaal recht 2014-2015, Mechelen, Kluwer, 2014, 1117-1228.

2013

 • R. ACKERMANS, S. DINNEWETH en P. GABRIËL, “Successierechten”, in B. SPRIET en H. SYMOENS (ed.), Wet en duiding: Fiscale procedure en fiscaal strafrecht, Larcier, 2013
 • R. ABIUSO, R. ACKERMANS en P. GABRIËL, “Boek III. Successierechten” in X., Tiberghien. Handboek voor fiscaal recht 2013-2014, Mechelen, Kluwer, 2013, 1105-1215

2012

 • R. ABIUSO, R. ACKERMANS en P. GABRIËL, “Boek III. Successierechten” in X., Tiberghien. Handboek voor fiscaal recht 2012-2013, Mechelen, Kluwer, 2012, 1041-1145.
 • Interview in Netto bij De Tijd, “7 jaar in plaats van 3 jaar blijven leven na schenking?”, 28 januari 2012.

2011

 • P. GABRIËL, “Neen, toch niet nog eens … over het non bis in idem-beginsel in belastingzaken”, in M. DE JONCKHEERE, Huldeboek André Spruyt. Een reis door de fiscale basisbeginselen, Brugge, Die Keure, 2011, 109-139.
 • R. ABIUSO, R. ACKERMANS en P. GABRIËL, “Boek III. Successierechten”, in X., Tiberghien. Handboek voor fiscaal recht 2011-2012, Mechelen, Kluwer, 2011, 979-1081.

2010

 • L. MAES en N. PLETS (ed.), Handboek personenbelasting 2010, Mechelen, Kluwer, 2010, 899-974.
 • R. ACKERMANS, R. ABIUSO en P. GABRIËL, “Boek III. Successierechten”, in X., Tiberghien. Handboek voor fiscaal recht 2010-2011, Mechelen, Kluwer, 2010, 941-1038.

2009

 • M. DE JONCKHEERE, P. GABRIËL, “Recente rechtspraak in kort bestek”, L.R.B. 1/2009, 62.
 • P. GABRIËL, “Bewijskracht boekhouding: Deskundige wikt, Rechter beschikt”, destijds op www.taxtalk.be
 • P. GABRIËL, “Brussel geeft verrassend invulling aan begrip “exploitatie” bij leegstandsheffing”, 3 juni 2009, www.monKEY.be.
 • P. GABRIËL, “Brussels Minister-President kan geen fiscale voorziening instellen”, 5 juni 2009, www.monKEY.be.
 • P. GABRIËL, “Geen eurovignet voor marktwagens”, 10 maart 2009, www.monKEY.be
 • P. GABRIËL, “Grondslagen van vereffenaarsaansprakelijkheid in herinnering gebracht”, RABG 2009, nr. 9, 606.
 • P. GABRIËL, “Handtekening gemeentesecretaris noodzakelijk”, 30 januari 2009, www.monKEY.be.
 • P. GABRIËL, “Klein beschrijf: relatiebreuk is overmacht”, destijds op www.taxtalk.be
 • P. GABRIËL, “Leegstandheffing: ook goede bedoelingen helpen je (soms) vooruit”, www.taxtalk.be
 • P. GABRIËL, “Ook gewesten dienen administratief dossier mee te delen”, 13 januari 2009, www.monKEY.be.
 • P. GABRIËL, “Schendt een belastingverhoging van 200% het evenredigheids- en redelijkheidsbeginsel?”, 9 januari 2009, www.monKEY.be.
 • P. GABRIËL, “Toepasselijk btw-tarief bij grondige verbouwingswerken blijft feitenkwestie”, 8 januari 2009, www.monKEY.be.
 • L. MAES en N. PLETS (ed.), Handboek personenbelasting 2009, Mechelen, Kluwer, 2009, 858-926.
 • J. VANDEN BRANDEN en P. GABRIËL, “De wet 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van erelonen advocaten. Overzicht van de rechtspraak van de fiscale rechtscolleges”, AFT 2009, afl. 1, 3.

2008

 • M. DE JONCKHEERE, P. GABRIËL, “Recente rechtspraak in kort bestek”, L.R.B. 4/2008, 256.
 • M. DE JONCKHEERE, P. GABRIËL, “Recente rechtspraak in kort bestek”, L.R.B. 3/2008, 218.
 • M. DE JONCKHEERE, P. GABRIËL, “Recente rechtspraak in kort bestek”, L.R.B. 2/2008, 92.
 • M. DE JONCKHEERE, P. GABRIËL, “Recente rechtspraak in kort bestek”, L.R.B. 1/2008, 19.
 • P. GABRIËL, “Aanslag in de gemeentebelasting kan niet gevestigd worden namens tijdelijke handelsvennootschap”, RABG 2008, nr 9, 528.
 • P. GABRIËL, “Bestemmingswijziging: criterium voor het BTW-tarief van 6%?”, noot onder Brussel 5 december 2007, RABG 2008, nr. 18, 1135.
 • P. GABRIËL, “Bijdrage voor de Vlaamse Zorgverzekering is geen aftrekbare beroepskost”, 29 september 2008, www.monKEY.be.
 • P. GABRIËL, “Derdenverzet verhindert de teruggave van registratierechten niet”, 26 september 2008, www.monKEY.be.
 • P. GABRIËL, “DIV mag niet spontaan gegevens meedelen aan fiscus”, 21 maart 2008, www.monKEY.be.
 • P. GABRIËL, “Herbevestigd : belasting op tweede verblijven schendt artikel 464, 1° WIB en gelijkheidsbeginsel niet”, 3 oktober 2008, www.monKEY.be.
 • L. MAES en N. PLETS (ed.), Handboek personenbelasting 2008, Mechelen, Kluwer, 2008, 846-917.
 • J. VANDEN BRANDEN en P. GABRIËL, “Snoepreisjes in medische sector. Verantwoorde congreskosten aftrekbaar, snoepreizen niet…”, Fisc.Act. 2008, afl. 35, 1.

2007

 • M. DE JONCKHEERE, P. GABRIËL, “Recente rechtspraak in kort bestek”, L.R.B. 4/2007, 206.
 • M. DE JONCKHEERE, P. GABRIËL, “Recente rechtspraak in kort bestek”, L.R.B. 3/2007, 153.
 • M. DE JONCKHEERE, P. GABRIËL, “Recente rechtspraak in kort bestek”, L.R.B. 1/2007, 88.
 • P. GABRIËL, “Overzicht van rechtsleer 1 oktober 2007-31 december 2007”, L.R.B. 2007/4, 246.
 • J. VANDEN BRANDEN en P. GABRIËL, “Bankgeheim geldt ook voor de ontvanger: interpretatie oude bepaling bevestigd”, TFR 2007, afl. 325, 623-626.
Seminaries

2018

 • Permanente Vorming Estate Planning, Fiscaalrechtelijke aspecten van vermogensplanning m.i.v. fiscaalrechtelijke gevolgen van keuze van samenlevingsvorm, Vrije Universiteit Brussel 14 juni 2018, i.s.m. Prof. dr. M. Delanote

2016

 • Vlaamse gunstregeling overdracht familiebedrijven – De nieuwe circulaire en rulings, Online seminarie Lexalert,16 februari 2016

2015

 • Vlaamse gunstregeling overdracht familiale vennootschappen – Een stand van zaken na drie jaar praktijkervaring, Online seminarie Lexalert, 27 januari 2015, i.s.m. Tom Schepens