Stephanie Thys

Advocaat – medewerker

Direct+32 53 89 35 65

E-mailstephanie@mythra.be

Bio

Stephanie Thys is advocaat-medewerker bij Mythra fiscale advocaten. Zij staat Belgische en buitenlandse particulieren en ondernemingen bij met betrekking tot alle aspecten van de fiscaliteit en dit zowel op vlak van adviesverlening als procedure. Zij heeft daarnaast een verregaande interesse voor het fiscaal strafrecht.

Stephanie behaalde in 2014 haar Master in de rechten aan de KU Leuven. Na haar studies besliste zij om zich verder te verdiepen in de fiscaliteit en zich in te schrijven voor een Master na Master in de fiscaliteit aan de Universiteit van Antwerpen. Tijdens deze opleiding vertoonde Stephanie een bijzondere interesse in het fiscaal strafrecht. Zij schreef daarom haar masterproef over de minnelijke schikking in fiscale strafzaken. In 2015 behaalde zij met onderscheiding haar Master na Master in de fiscaliteit.

Stephanie heeft een ruime fiscale ervaring opgedaan bij het vooraanstaand advocatenkantoor Dumon, Sablon & Vanheeswijck in Brussel. Binnen dit kantoor behandelde Stephanie dossiers m.b.t. alle aspecten van de fiscaliteit. Daarnaast behandelde zij ook een aantal fiscale strafdossiers.

In 2020 besliste Stephanie haar carrière nieuw leven in te blazen en maakte zij de overstap naar het fiscaal advocatenkantoor Mythra.

Naast haar werk maakt Stephanie graag tijd voor haar paarden. Stephanie kan daarnaast ook genieten van een aantal groepslessen in de sportschool. Zij maakt in haar vrije tijd ook graag tijd voor haar vrienden en familie.

Professionele ervaring & lidmaatschap
 • Advocaat Balie Dendermonde (april 2020 – heden)
  • Advocaat Mythra fiscale advocaten
 • Advocaat Balie Brussel (september 2015 – 28 februari 2020)
  • Advocaat Dumon, Sablon & Vanheeswijck
Opleiding
 • Master na Master in de fiscaliteit Universiteit Antwerpen (2015)
 • Master in de rechten KU Leuven (2014)
 • Economie-moderne talen, KA Boom (2008)
Publicaties
 • THYS, S., “Kwijtschelding van belastingverhoging voor (onwetende) erfgenamen die spontaan overgaan tot het indienen van een bijvoeglijke aangifte van nalatenschapNieuwsbrief Successierechten, Nr. 4, 7.
 • THYS,S., “ Is naar aanleiding van de vervoegde beëindiging van een opstalovereenkomst het verkooprecht overeenkomstig artikel 2.9.1.0.1 VCF verschuldigd op de vergoeding die de opstalgever aan de opstalhouder betaalt ter compensatie van de (vervroegde) afstand van zijn eigendomsrecht op de door hem opgerichte gebouwen?”, Fisc.Koer. 2020, afl. 2, 31 – 36.

2019

 • THYS, S., “Welke inhoud moet gegeven worden aan het begrip ‘normale beroepswerkzaamheid’ waarvan sprake is in artikel 171, 5°, b WIB92? Moet de beroepswerkzaamheid waarvan sprake van dezelfde aard zijn als de beroepswerkzaamheid die aan de basis ligt van de inkomsten die afzonderlijk moeten worden belast?”, Fisc. Koer. 2019, afl. 19-20, 607-611.
 • THYS, S., “Komen (onwetende) erfgenamen, die spontaan overgaan tot het indienen van een bijvoeglijke aangifte van nalatenschap, bij toepassing van artikel 3.18.0.0.16 VCF in aanmerking voor de kwijtschelding van een belastingverhoging? Hoe moet het bewijs van het gebrek aan fout worden geïnterpreteerd?”, Fisc. Koer. 2019, afl. 16, 537-540.
 • THYS, S., “Zijn de erelonen die een gepensioneerde ambtenaar betaalt aan een advocaat voor de bijstand in het kader van een sociaalrechtelijke procedure tegen de Belgische Staat aftrekbaar als beroepskosten overeenkomstig artikel 49 WIB92? Moet de belastingplichtige hiervoor een individuele fiche 281.50 opstellen?”, Fisc. Koer. 2019, afl. 10, 378-380.
 • THYS, S., “Kunnen de inkomsten die een advocaat verkrijgt als gevolg van de cessie van zijn auteursrechten op werken die kenmerkend zijn voor het beroep van advocaat (o.a. adviezen, conclusies, ontwerpovereenkomsten, brieven, herstructureringshandleidingen etc. ) worden gekwalificeerd als roerende inkomsten (in de zin van art. 17, § 1, 5° WIB92) of moeten ze daarentegen worden belast als beroepsinkomsten (in de zin van art. 27, 1° WIB92)?”, Fisc. Koer. 2019, afl. 7, 307-309.
 • THYS, S., “Kan de verhuring van meerdere wooneenheden aanleiding geven tot een winstgevende bezigheid waarvan de inkomsten als beroepsinkomsten moeten worden belast?”, Fisc. Koer. 2019, afl. 5, 256-258.
 • THYS, S., “Komt de onderhoudsuitkering die een man aan zijn (ex-) echtgenote betaalt in uitvoering van artikel 1288 Ger.W. voor aftrek in aanmerking, wanneer de vrouw in ruil voor deze onderhoudsbijdrage aan de man afstand doet van haar aandelenpakket in een vennootschap?”, Fisc. Koer. 2019, afl. 4, 232-233.

2018

 • THYS.S., “Fiscaal jaaroverzicht 2017”, Wolters Kluwer, 2018, p. 848 (co-auteurs CLAES, A., CLAUWERS, G., DE BECKER, N.; COUBEAU H., DE CONINCK L., DEFOOR, W., KELL, L., MORTIER, F., NYSSEN, M., SABLON, S., SOETE, P., VANDEN BERGHE B.; VAN KEIRSBILCK M., VAN NIEUWENHOVE A., VAN DE WYGAERT, M., VERTOMMEN, S., WILLEMS, W.,).
 • THYS, S., “Komen de uitgaven/verliezen die een belastingplichtige bij zijn vertrek uit de vennootschap heeft gedragen/betaald, voor fiscale aftrek in aanmerking?”, Fisc. Koer. 2018, afl. 16, 1141-1142.
 • THYS, S., “Voldoen de bezoldigingen die de vennootschap aan haar bedrijfsleider heeft toegekend, aan de voorwaarden van artikel 195, § 1 WIB92 dat vereist dat stortingen voor bedrijfsleidersverzekeringen slechts aftrekbaar zijn voor zover zij betrekking hebben op bezoldigingen die regelmatig (lees: maandelijks) zijn betaald?”, Fisc.Koer. 2018, afl. 13, 1073-1074.
 • THYS.S., “Komt het engagement van één van de echtgenoten om in het kader van een echtscheidingsregeling in te staan voor de verdere aflossing van het hypothecair krediet dat voor de verwerving van de vroegere gezinswoning die aan de andere echtgenoot wordt toebedeeld werd aangegaan, voor aftrek als onderhoudsgelden in aanmerking?”, Fisc. Koer. 2018,  afl. 7, 925-926.

2017

 • THYS.S., “Fiscaal jaaroverzicht 2016”, Wolters Kluwer, 2017, p. 516 (co-auteurs CLAES, A., CLAUWERS, G., DE BECKER, N.; COUBEAU H., DE CONINCK L., DEFOOR, W., KELL, L., MORTIER, F., NYSSEN, M., SABLON, S., SOETE, P., VANDEN BERGHE B.; VAN KEIRSBILCK M., VAN NIEUWENHOVE A., VAN DE WYGAERT, M., VERTOMMEN, S., WILLEMS, W.,).
 • THYS, S., “Kan een vereniging van mede-eigenaars die aan de bewoners bijkomende diensten verleent die verder gaan dan het normaal onderhoud van de gemeenschappelijke delen, voor toepassing van de btw-wetgeving als een belastingplichtige kwalificeren?”, Fisc.Koer. 2017, afl. 16, 833-834.
 • THYS, S., “Wanneer kunnen verbouwingswerken aan een bestaand gebouw (schuur die tot woongelegenheden wordt verbouwd) genieten van het verlaagd btw-tarief van 6 %? Wanneer is er sprake van renovatie en wanneer moet de verbouwing als nieuwbouw worden gekwalificeerd?”, Fisc. Koer. 2017afl. 11, 715-717.
 • THYS, S., “Zijn onderhoudsgelden die worden ontvangen na een uitvoerend beslag bij derden belastbaar bij toepassing van artikel 90, 3° of 4° WIB92?”, Fisc. Koer. 2017, afl. 8, 636-637.
 • THYS, S., “Leidt de uitvoering van een fiscale controle door een ambtenaar van een dienst die hiervoor volgens de interne administratieve instructies niet bevoegd was, tot de nietigheid van het door hem opgesteld proces-verbaal?”, Fisc. Koer. 2017, afl. 5, 550-551.

2016

 • THYS.S., “Fiscaal jaaroverzicht 2015”, Wolters Kluwer, 2016, p. 493. (co-auteurs DE CONINCK, L., DEFOOR, W., DERYCKE, M., KELL, L., MORTIER, F., SOETE, P., DE BRUYN CHLOË, VANDEN BERGHE, B., VANHEESWIJCK, L., VAN KEIRSBILCK, M., VERTOMMEN, S., WILLEMS, W.).

2015

 • THYS, S., De minnelijke schikking in fiscale strafzakenThesis Master na Master Fiscaliteit Universiteit Antwerpen (2015)

2014

 • THYS, S., Eenzijdige en contractuele toekenning van subsidies, Thesis Rechten KU Leuven (2014)