De vergoeding voor de cessie of concessie van auteursrechten: ook iets voor u?

In de regel wordt de bezoldiging die een vennootschap aan haar werknemers of bedrijfsleiders betaalt in de personenbelasting belast aan de progressieve tarieven. In de praktijk komt men al snel aan een belastingtarief van 50% (exclusief de gemeentelijke opcentiemen).

Voor wie actief is in de creatieve sector, vormt de wijze van belastingheffing op de vergoeding voor de cessie (zijnde de overdracht) of concessie van auteursrechten een interessant alternatief. Dergelijke inkomsten worden immers belast aan een tarief van slechts 15%.

Voor wie?

Zowel werknemers als bedrijfsleiders die actief zijn in creatieve sector kunnen zich laten vergoeden voor de overdracht van hun auteursrechten aan hun vennootschap en/of werkgever. Zo staat dit regime open voor onder meer acteurs, fotografen, journalisten, redacteurs, cameramensen, auteurs van boeken en muzikale werken, architecten, designers, tot zelfs ontwikkelaars van computerprogramma’s en personen actief in de sector van de reclame.

Belastingregime

Tot een bedrag van EUR 58.720 (voor aanslagjaar 2018) kwalificeren de inkomsten uit de cessie of concessie voor auteursrechten in de personenbelasting als roerende inkomsten, die worden belast aan een tarief van 15%. In combinatie met een royale forfaitaire kostenaftrek ligt het effectief belastingtarief nog lager. Daarenboven vormt de betaalde vergoeding in de regel een fiscaal aftrekbare beroepskost in hoofde van de uitbetalende vennootschap.

Hoe?

Het bedrag van de vergoeding voor de overdracht van de auteursrechten is in principe vrij te bepalen tussen de betrokken partijen.

Zowel vanuit fiscaal oogpunt als vanuit het perspectief van de rechtszekerheid, is het sterk aan te bevelen om de overdracht van auteursrechten, evenals de corresponderende vergoeding, vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst.

Om discussies met de fiscus te vermijden, is het bovendien aan te raden om op voorhand met hem overleg te plegen. Dit kan door middel van een ruling. Via een dergelijke ruling wordt zowel de kwalificatie als auteursrechten evenals het bedrag van de vergoeding in overleg met de fiscus op voorhand op bindende wijze bepaald, zodat hierover bij een latere fiscale controle geen discussie kan ontstaan.

Mythra heeft een ruime ervaring inzake het aanvragen van dergelijke rulings. Indien u verdere informatie wenst, aarzel dan niet om ons te contacteren.