Vlaamse Belastingdienst controleert sterk op klein beschrijf en abattement

De Vlaamse Belastingdienst zet al geruime tijd hoog in op de controle inzake het al dan niet-naleven van de inschrijvingsverplichting of bewoningsverplichting voor het klein beschrijf, het abattement en de meeneembaarheid.

Die verplichtingen kunnen niet altijd worden nageleefd, bijvoorbeeld door verbouwingen die langer hebben aangesleept dan verwacht, door een verhuis voor het werk, door ziekte of een relatiebreuk. In de praktijk zien we dan ook dat heel wat mensen geconfronteerd worden met een navordering van deze registratiebelasting en een belastingverhoging.

Mythra heeft in deze problematiek een ruime ervaring en kan u hierin bijstaan. Deze materie staat immers niet stil. Zo nuanceerde het Hof van Cassatie recent het begrip ‘overmacht’ en liet de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel toe dat minstens de belastingverhoging wegens het niet naleven van de toepassingsvoorwaarden voor het abattement werd kwijtgescholden.

In samenspraak met u wordt er vooraf steeds nagegaan of er met een redelijke kans op slagen o.a. een overmachtsituatie kan worden ingeroepen.

Indien u hieromtrent vragen heeft, aarzel niet om ons te contacteren.