De Vlaamse fiscale regularisatieronde start vandaag

Een tijdelijke regeling in Vlaanderen

Sinds 1 augustus 2016 is een fiscale regularisatie inzake federale belastingen (bijv. vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, personenbelasting en federaal geheven registratierechten) mogelijk.

Vanaf vandaag, 6 maart 2017 kan nu ook in Vlaanderen een regularisatieaangifte worden ingediend voor inbreuken inzake erfbelasting en registratiebelastingen en dit tot en met 31 december 2020. Het decreet tot invoering van deze Vlaamse fiscale regularisatie werd op 23 februari 2017 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

I.t.t. de federale regeling is de regularisatieronde in Vlaanderen weliswaar beperkt in de tijd. Opmerkelijk is ook dat alleen inbreuken kunnen worden geregulariseerd die vóór 1 augustus 2016 zijn begaan. Een beperking die in de federale regeling evenmin kan worden teruggevonden.

Qua indeling en systematiek is de Vlaamse regeling zo goed als identiek aan de federale. Zo is de aangiftemogelijkheid eveneens eenmalig, loopt de procedure parallel en zijn gelijkaardige bewijsregels en uitsluitingen van toepassing.

Welke tarieven hanteert Vlaanderen voor de regularisatieheffing?

Na betaling van de regularisatieheffing verkrijgt de aangever zowel fiscale als strafrechtelijke immuniteit. Afhankelijk van het type belasting en de vraag of er op fiscaal vlak al dan niet sprake is van verjaring worden de te regulariseren bedragen onderworpen aan onderstaand vast tarief.

Soort belasting Fiscaal niet-verjaard Fiscaal verjaard
Erfbelasting in rechte lijn en tussen partners
35%
2017        37%
2018        38%
2019        39%
2020       40%
Erfbelasting in alle andere gevallen
70% 2017        37%
2018        38%
2019        39%
2020       40%
Registratiebelastingen
20% 2017        37%
2018        38%
2019        39%
2020       40%

Het tarief van 37% geldt dus louter voor aanvragen die in 2017 bij de Vlaamse Belastingdienst worden ingediend. Vanaf 2018 komt er per jaar 1% bij tot in 2020 het maximumtarief van 40% wordt bereikt. Ook dit is analoog aan de federale regeling.

Het aangifteformulier en de lijst met ‘frequently asked questions’ zijn beschikbaar op de website van de Vlaamse Belastingdienst.

Voor ‘gemengde’ belastingen is een oplossing in de maak

Voor bedragen waarvoor de aangever niet in staat is aan te tonen welk gedeelte van het te regulariseren bedrag betrekking heeft op de bedragen die in beginsel onderworpen zijn aan de federale belastingen en welk gedeelte betrekking heeft op de bedragen die in beginsel onderworpen zijn aan de Vlaamse gewestelijke belastingen is het nog wachten op een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en het Vlaams Gewest. Het voorontwerp van dit akkoord ligt nu voor advies bij de Raad van State. Wij volgen dit op de voet voor u op.

Mythra fiscale advocaten beschikt over de nodige expertise en ervaring om te assisteren bij de opmaak en de indiening van een aanvraag tot regularisatie en dit zowel voor federale belastingen als voor Vlaamse gewestelijke belastingen.

Indien u meer informatie wenst, aarzel niet om ons te contacteren.