Wet tot invoering van een aftrek voor innovatie-inkomsten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

De nieuwe Wet tot invoering van een aftrek voor innovatie-inkomsten werd vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Dit nieuwe fiscale gunstregime is retroactief van toepassing per 1 juli 2016 en biedt interessante opportuniteiten, vooral voor ontwikkelaars van software. Het nieuwe regime voorziet immers in een aftrek van 85% van de netto-inkomsten uit innovatie.

Voor een overzicht van dit gunstregime kan u hier klikken.