Wetsontwerp tot invoering van een aftrek voor innovatie-inkomsten goedgekeurd door de Kamer

Na enige vertraging werd het wetsontwerp tot invoering van een aftrek voor innovatie-inkomsten gisteren uiteindelijk goedgekeurd door de Kamer.

Het wetsontwerp werd vervolgens overgemaakt aan de Senaat.

Voor een overzicht van het nieuwe fiscale gunstregime verwijzen we naar onze vorige newsflash van 2 december 2016.